Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ
 • Bán hàng (Zalo)

  0822-179-618

Bảng giá Chữ ký số EFY-CA
(Giá đã bao gồm 10% VAT)
1. Chữ ký số EFY-CA dành cho Tổ chức và Cá nhân thuộc Tổ chức
Chữ ký số Hình thức mua 01 năm 02 năm 03 năm
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký hợp đồng điện tử, Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản, Dịch vụ công...
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
Mua mới
(đã bao gồm USB Token)
1.200.000đ 1.400.000đ 1.600.000đ
Gia hạn 1.000.000đ 1.200.000đ 1.400.000đ
Đăng ký
2. Chữ ký số EFY-CA dành cho Cá nhân
Chữ ký số Hình thức mua 01 năm 02 năm 03 năm
 • Ký hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, mua sắm qua mạng....
 • Ký email, văn bản, tài liệu, giao dịch, ngân hàng, chứng khoán điện tử...
Mua mới
(đã bao gồm USB Token)
1.000.000đ 1.200.000đ 1.400.000đ
Gia hạn 800.000đ 1.000.000đ 1.200.000đ
Đăng ký
Bảng giá Chữ ký số EFY-CA
(Giá đã bao gồm 10% VAT)
1. Chữ ký số EFY-CA dành cho Tổ chức và Cá nhân thuộc Tổ chức
Chữ ký số
  Chữ ký số
 • Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Khai hải quan điện tử, BHXH điện tử
 • Ký Hóa đơn điện tử, Email, Văn bản
 • Ngân hàng, Chứng khoán điện tử...
Mua mới (đã bao gồm USB Token)
01 năm - 1.200.000đ
02 năm - 1.400.000đ
03 năm - 1.600.000đ
Gia hạn
01 năm - 1.000.000đ
02 năm - 1.200.000đ
03 năm - 1.400.000đ
Đăng ký
2. Chữ ký số EFY-CA dành cho Cá nhân
Chữ ký số
  Chữ ký số
 • Ký hợp đồng điện tử, thương mại điện tử, mua sắm qua mạng....
 • Ký email, văn bản, tài liệu, giao dịch, ngân hàng, chứng khoán điện tử...
Mua mới (đã bao gồm USB Token)
01 năm - 1.000.000đ
02 năm - 1.200.000đ
03 năm - 1.400.000đ
Gia hạn
01 năm - 800.000đ
02 năm - 1.000.000đ
03 năm - 1.200.000đ
Đăng ký
Call Now Button